Polska Liga Esportowa

1. Czas trwania promocji: 1.12.2017 10:00 - 3.12.2017 15:00.
2. W promocji biorą udział zawarte na lvbet.pl zakłady przedmeczowe na wydarzenie Polska liga
esportowa: Playoffy w czasie trwania promocji.
3. Zakłady kwalifikujące się do promocji muszą spełniać następujące warunki: zakład pojedynczy lub
zakład kombi, w którym przynajmniej jedna selekcja to zakład na wydarzenie Polska liga esportowa:
Playoffy, zakład przedmeczowy, zakład wygrany, kurs minimalny kuponu 2.00.
4. Tylko pierwszy wygrany zakład gracza będzie brany pod uwagę w rozliczeniu promocji.
5. Minimalna stawka zakładu pozwalająca na udział w promocji to 20 PLN.
6. W konkursie można używać tylko środków własnych.
7. Gracze, którzy spełnią wymagania promocji otrzymają bonus w kwocie 50% swoich wygranych za
kupon kwalifikujący do promocji.
8. Maksymalna kwota bonusu wynosi 50 PLN.
9. Bonus podlega 3-krotnemu wymogowi obrotu, po minimalnym kursie 1.75.
10. Ważność bonusu to 30 dni, od momentu jego przyznania.
11. Każdy użytkownik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
12. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową, a nagrody zostaną dodane do kont graczy w
dn. 04.12.2017, do godziny 17:00 CET.
13. LV BET zastrzega sobie prawo zamknięcia konta gracza oraz konfiskaty środków w przypadku
dowodu oszustwa lub nadużycia.
14. Powyższe warunki mają zastosowanie wraz z regulaminem LV BET.
15. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszystkie decyzje podjęte przez LV BET zostaną uznane
za ostateczne.

Copyright © 2017. PREDICTIONS INVESTMENTS LTD |  Polityka prywatności

<div id="ib2-bottom-slider-main" class="ib2-wsection-el ib2-section-el ib2-slider-el" data-el="wsection" data-animation="none" data-delay="none" data-border-type="single" data-img-mode="upload"> <div class="el-content" style="background-color:#CCC; padding: 20px 0px 10px; opacity: 1; border-color: rgb(168, 157, 157) rgb(51, 51, 51) rgb(51, 51, 51); border-width: 2px 0px 0px; box-shadow: 0px 0px 8px 3px #c2c2c2; border-top: 2px solid rgb(168, 157, 157)"> <div class="el-content-inner container" style="margin: 0px auto; width: 948px;"> <div class="el-cols" style="max-width:100%; width:100%;"> <div id="ib2-bottom-slider-main-box" class="ib2-section-content" style="min-height: 50px; max-width: 100%; margin: 0px auto; width: 948px;"> <div id="ib2_el_slidertext" class="ib2-content-el ib2-text-el" data-el="text" data-shadow="none" data-animation="none" style="position: relative;"> <p>This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div>